Har trykte medier en fremtid?

Skrevet af TravelHunter 8. september 2016, 06:51

trykte-eller-digitale-medier-2016

I vores interforbundne, net-drevne verden er print nærmest erklæret død. Danske Medier og DMJX satte spot på, hvornår det giver mening at vælge et trykt medie og hvordan udgivere forbedrer det trykte medie. 

“Verden i dag er domineret af skærme og læsning bliver mere og mere digital,” indledte Henrik Thøgersen, Markedschef for Danske Medier, et seminar om “Det trykte medie i en digital tid.”

Hyggelæsning, internet shopping og smadrede hjerner

Digitale medier er i dag en af de vigtigste informationskanaler for de fleste og giver langt større fleksibilitet end de klassiske medier som tv, radio og bøger. Henrik Andersen fra Wilke Markedsanalyse henviste til undersøgelser, der viser, at digitale medier er fyldt med annoncekampagner, men at de får læserne til at involvere sig, søge mere viden og ofte ender i et køb af virksomhedernes produkter. Printmedier skaber relationer og fællesskab. Det er fordybelse eller hyggelæsning, når man vil have en pause, og bladenes flotte billeder er en luksus.

Internettet trænger sig konstant på i alle aspekter af vores liv og former vores liv og vores måder at kommunikere og tænke på. Bliver vores hjerne på sigt flyvsk af online medier og vil springe rundt fra sted til sted i stedet for roligt at fordybe sig i én lineær tankerække i et trykt medie?

Den amerikanske forfatter og teknologiskribent Nicholas Carr (født 1959) blev i 2011 citeret i danske dagblade for sin påstand om at “Internettet ødelægger vores evne til fordybelse”. Han var overbevist om at: “Vores fragmenterede måde at bruge nettet på tilskynder os til at fokusere på fart og distraktioner snarere end til at fokusere vores opmærksomhed på én ting. Og dén mentale adfærd lejrer sig permanent i vores hjerner.”

Digitale flops og succeser

Og salget af e-bøger er da heller ikke så gået så hurtigt som forventet. Forlagenes omsætning på trykte medier i Europa er på 82%. Måske skal forklaringen findes i den sproglige og juridiske fragmentering, vi har i Europa. Mht. undervisningsbøger, så husker man trykt stof bedre end digitalt stof ifølge det amerikanske tidsskrift Scientific American. Det trykte ord har altså en særlig evne til at fastholde indtryk og informationer.

Musikindustrien derimod har oplevet en digital succes med streaming, som har betydet en 12% vækst siden 2012 for musikbranchen, oplyste Bård Blytt Sandstad, der underviser i Medieproduktion & Ledelse på DMJX. Samtidig er nichemedier som hitlisten.dk med hitlister for vinylsalg dukket op, og spørgsmålet er, om nicheaviserne så er avisbranchens svar på vinyl. Og selvom generationskløften mellem de digitale indfødte og den ældre generation kan være stor, så er biograffilm stadig en fysisk gammeldags oplevelse, som både unge og ældre generationer deler.

Luk op for noget godt i fagbladene

Sammenligner man tidsskrifter med digitale magasiner, så er mange digitale tidsskrifter fyldt med kommercielt stof, der fremstår som redaktionelt stof. Som journalist eller kommunikatør må man spørge sig selv om hvad hensigten med sin kommunikation er – salg, information eller oplevelse?

Nogle af de blade, der har overlevet i vores digitaliserede verden er fagblade som fx FOA, der har sammentænkt deres fagblad med digitale søskende på Facebook, Twitter og Instagram og et digitalt nyhedsbrev. En læserundersøgelse blandt FOAs medlemmer viste, at især positivt vinklede historier og inspiration til fag og job er læserhit, og at publicering med mix af andre kanaler når ud til hele målgruppen, fortalte Gitte Hejberg, chefredaktør på FOA. Fx er Facebook oplagt til case-bårne historier og citater. Hjemmesiden er godt til overblik, guidede nyheder og abonnering på nyhedsbrevet, og de klassiske kritiske nyheder kan medlemmerne læse i Ekstra Bladet.

Miljøvenligt print – made in Denmark

Men at print er dyrt, kan vi ikke komme uden om. Og hvorfor bruge tusindvis af kroner på at trykke et blad, når man kan springe hele den grafiske proces over og udgive bladet elektronisk? For det første fordi medlemmer af en forening –  faglig, kulturel eller social – forventer at de får tilsendt et fysisk blad, de kan hente viden i eller hyggelæse. For det andet kan man reducere omkostninger til tryk betydeligt ved at forkorte korrekturlæsningsprocessen og vælge en anden slags papir.

I dag får mange forlag både layoutet og printet deres blade og magasiner i andre dele af Europa, hvor arbejdslønnen er lavere. Men vil man printe i Danmark og printe bæredygtigt, søger KLS PurePrint for bæredygtig print på biologisk nedbrydeligt papir. De har som det andet trykkeri i verden (første trykkeri i Nordeuropa) opnået et Cradle to Cradle Certifikat for deres biologisk nedbrydelige magasiner, helt fri for skadelige kemikalier og tungmetaller. Et andet issue mht. printmedier er distribution, nu hvor et nyt postforlig 2017-2019 med Post Nord Danmark er på vej.

Print er ikke dømt ude

At den digitale virkelighed præger vores hverdag er ikke breaking news. Og i kølvandet på den digitale hverdag følger deleøkonomi, crowdfunding, mikrobetaling, cloudsourcing, frie agenter og virtuelle virksomheder. Rygtet om papirets forestående død er stærkt overdrevet i det opskruede digitale mediebillede og har hverken materialiseret sig forretningsmæssigt, for mangfoldigheden eller for læsningen. Fx genopstod Ugebrevet Mandag Morgen som trykt medie i marts 2014 og gjorde netudgaverne til supplement i stedet for det primære medie. Så det er nødvendigt at forholde sig til, hvornår og i hvilken form det giver mening at udgive indhold i trykt form.

Mulighederne på internettet er mange og giver brugerne mulighed for at være både afsender og modtager 24/7. Men det udelukker ikke, at hjernen ind imellem har brug for en pause fra det digitale. At man mentalt tager i sommerhuset og slukker for sin mobil, logger ud af sin computer og fordyber sig i en samtale med andre eller nyder alenetid med eller uden et magasin.

Speak Your Mind

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.